ЧАШНИКСКАЯ РЦБС

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

Категории


"НЕ ГАСІЦЕ СВЯТЛО АГНЮ Ў СЭРЦЫ СВАІМ"

"НЕ ГАСІЦЕ СВЯТЛО АГНЮ Ў СЭРЦЫ СВАІМ"
Мэтавая бібліятэчная праграма  Новалукомльскай гарадской бібліятэкі-філіяла №3 па фарміраванню духоўнай культуры, маральных якасцяў моладзі і падлеткаў, прапагандзе літаратуры духоўнага напрамку сярод насельніцтва на 2011- 2019 гады 

 
КОЖНЫ ЧАЛАВЕК – АДЛЮСТРАВАННЕ СВАЙГО ЎНУТРАНАГА СВЕТУ, СВАЁЙ ДУШЫ.
ЯК ЧАЛАВЕК ДУМАЕ,  ТАКІ  ЁН  І ЁСЦЬ.                                                                                                                                                                                                                                      ЦЫЦЭРОН
На фоне тых працэсаў і перамен, што адбываюцца ў эканамічным, палітычным і духоўным жыцці нашага грамадства, рэзка павышаецца цікавасць людзей да гісторыі нацыянальнай культуры і самасвядомасці народа, у тым ліку і да гісторыі развіцця, фарміравання і станаўлення яго канфесіянальнай структуры. У наш час на Беларусі існуе 26 рэлігійных напрамкаў, што з’яўляецца сведчаннем гістарычнай традыцыі мірнага суіснавання розных веравызначанняў і працягам талерантнасці, характэрнай для беларускага этнасу яшчэ з сярэднявякоўя, дзейнічае каля 2700 рэлігійных абшчын.
Абуджэнне цікавасці да рэлігіі, аднаўленне дзейнасці рэлігійных арганізацый і аб’яднанняў пасля доўгіх дзесяцігоддзяў панавання атэістычнай ідэалогіі непасрэдна звязаны з трансфармацыяй дзяржаўна-царкоўных адносін, рэалізацыяй канстытуцыйгага права грамадзяніна на свабоду сумлення і веравызначэння.
Узважаная пазіцыя дзяржавы, пошукі кампрамісаў на шляху стварэння дэмакратычнага  грамадства садзейнічаюць таму, што дзяржаўная ідэалогія складваецца на аснове агульнахрысціянскіх каштоўнасцей. Новы варыянт Закону “Аб свабодзе сумлення і рэлігійных арганізацыях” адлюстроўвае і новы этап паступовага развіцця адносін Царквы і дзяржавы. Гэта пагадненне  пойдзе на карысць усяму грамадству, падлеткам, моладзі. У гэтых умовах бібліятэка не можа быць у старонцы.
Сёння беларус іддзе да веры і такім чынам далучае сябе да высокай духоўнасці. Хрысціанская свядомасць павінна прыводзіць нас да літасці ў бок блізкага, які пакуль не выспеў да прыняцця і разумення духоўнага росту сваёй асобы, веры.
Мы – беларусы — паправу ганарымся нашымі падзвіжнікамі і асветнікамі, святымі, новамучанікамі і іспаведнікамі землі беларускай. Наша  галоўнае імкненне і наш самы вялікі набытак – гэта  захаванне нашай гістарычнай, культурнай спадчыны.
Мы – беларусы – павінны зберагчы і прымножыць духоўныя і культурныя якасці краіны. Таму галоўнай мэтай бібліятэкі з’яўляецца садзейнічаць фарміраванню і станаўленню  духоўнай культуры асобы, маральных якасцяў моладзі і падлеткаў, прапаганда літаратуры  духоўнага напрамку, ведаў хрысціанскай рэлігіі сярод насельніцтва.
   
МЭТА ПРАГРАМЫ
Фармаванне і выхаванне высокіх маральных якасцяў, культурная асвета, духоўны рост і развіццё падлеткаў і моладзі. Распаўсюджванне  літаратуры духоўнага кірунку. Прапаганда рэлігійных ведаў сярод насельніцтва зоны абслугоўвання. Фармаванне светапогляду на актыўную стваральную дзейнасць.
 
ЗАДАЧЫ
- Падагульніць сістэму ведаў духоўнай і культурнай спадчыны   Хрысціянства, культурных каштоўнасцяў Рэспублікі Беларусь.
- Духоўна-асветніцкая дзейнасць, прапаганда духоўнай і культурнай    спадчыны Хрысціянства.
- Фармаванне цэласнага прадстаўлення аб вытоках паходжання культурных             каштоўнасцяў нашага народа.
- Далучэнне чытачоў і жыхароў горада да духоўных каштоўнасцяў    праваслаўнай культуры.
-Знаёмства з гісторыяй праваслаўнай Беларусі, з нацыянальнымі святынямі і святымі,  царкоўнымі святамі і помнікамі культуры.
- Распаўсюджванне рэлігійных ведаў і традыцый хрысціянства.
- Прапаганда літаратуры духоўнага напрамку.
- Выхаванне і рост высокіх маральных якасцяў грамадзяніна.
- Духоўнае і культурнае развіццё асобы.
- Правядзенне працы па прафілактыцы ўцягвання  моладзі ў   дэструктыўныя секты.
 
ДАВЕДАЧНА – БІБЛІЯГРАФІЧНАЕ  І  ІНФАРМАЦЫЙНАЕ ЗАБЕСПЯЧЭННЕ  ПРАГРАМЫ
Выдзеліць новыя рубрыкі ў картатэцы газетна – часопісных артыкулаў:
-Секты на Беларусі                             студзень 2011 год             Мяснікава І.В.
- Рэлігіі свету                                      люты       2012 год
- Школа. Сям’я. Царква                     люты       2012 год
- Неякульты                                        студзень  2013 год
- Моладзь і дэструктыўныя рэлігійныя арганізацыі.
                                                             студзень 2015 год         Каласоўская Н.А.
-Праваслаўе на Беларусі                   люты       2016 год
- Сям’я – аснова грамадства і веры студзень  2017 год
 
Выдзеліць новыя рубрыкі ў краязнаўчай картатэцы:
-Духоўнае жыццё горада                   люты       2011 год            Мяснікава І.В.
-Адраджэння Царквы.                       сакавік     2012 год
- Моладзь і вера                                  люты       2013 год
- Будаўніцтва гарадскога храма.     люты       2015 год            Каласоўская Н.А.
- Аб рэлігійна-маральных пачатках ў сацыяльнам жыцці горада
                                                             сакавік   2016 год
-Моладзь і рэлігія.                             люты      2017 год
  
Аформіць папкі газетных выразак
-Беларускія асветнікі  — вялікія і славутыя людзі нашай зямлі
                                                           кастрычнік  2011 год        Каласоўская Н.А.
-Святыя Абразы праваслаўя           красавік       2012 год
-Неякульты – навыя рэлігіі стагоддзя
                                                           сакавік        2013 год
-885 гад  з дня нараджэння Кірыла Тураўскага  пісьменніка, прапаведніка, царкоўнага дзеяча
                                                           кастрычнік 2015 год
-Святыя крыніцы на Беларусі        красавік      2016 год
- Новыя рэлігіі стагоддзя                сакавік       2017 год
 
ЗМЕСТ  І  АРГАНІЗАЦЫЯ   РАБОТЫ на 2019 год
№п\п Форма і назва мерапрыемства дата месца адказны
1

Духоўна-асветніцкая гутарка “Праваслаўя настаўнік – свяціцель Феафан” /клуб духоўнай асветы “Благавест”/

студзень бібліятэка Іўко І.У.
2. Вечар духоўнай паэзіі  “Душа спявае пра вечнае…” (да Сусветнага дня рэлігіі) /народнае аб’яднанне паэтаў “Млын”/ студзень бібліятэка Васілевіч Н.А.
3 Праваслаўны ўрок “Гучаць іх галасы на славу Божую” /клуб духоўнай асветы “Благавест”/ люты бібліятэка Іўко І.М.
4 Выстава-персаналіі “Маякі на шляхах  духоўных” Іаан Кранштацкі; Серафім Сароўскі; Ксенія Пецярбургская; Матрона Маскоўская. люты бібліятэка Шыдлоўская А.В.
5 Гадзіна праваслаўя “Нябачныя прыступкі да праваслаўя” /клуб духоўнай асветы “Благавест”/ сакавік бібліятэка Іўко І.М.
6 Інфарм-гутарка “Жывое слова мудрасці духоўнай” (да Дня праваслаўнай кнігі) сакавік бібліятэка Ляхоўская Г.Д.
7 Праваслаўная гутарка “Благавешчанне – свята нашага збаўлення” /клуб духоўнай асветы “Благавест”/ красавік бібліятэка Іўко І.М.
8 Завочнае вандраванне “Па святых месцах” /клуб духоўнай асветы “Благавест”/ май бібліятэка Іўко І.М.
9 Выстава-персаналіі “Маякі на шляхах духоўных” Сергій Раданежскі; Георгій Пераможца; Серафім Вырыцкі; Кн. Вольга і кн. Уладзімір. май бібліятэка Шыдлоўская А.В.
10 Гадзіна духоўных ведаў “Сцяжынка да храма” /клуб духоўнай асветы “Благавест”/ чэрвень бібліятэка Іўко І.М.
11 Выстава-свята“Тройцу сустракаем…” (да Дня Святой Тройцы) чэрвень бібліятэка Ляхоўская Г.Д.
12 Духоўная старонка “Сергій Раданежскі – сімвал дабра і святасці”/клуб духоўнай асветы “Благавест”/ ліпень бібліятэка Іўко І.М.
13 Вечарына духоўнасці “Ды не згасне ў душах святло” /клуб духоўнай асветы “Благавест”/ жнівень бібліятэка Іўко І.М.
14 Выстава-персаналіі “Маякі на шляхах духоўных” Еўфрасіння Полацкая; Феафан Затворнік; Мікалай Цудатворац; Андрэй Рублёў. жнівень бібліятэка Ляхоўская Г.Д.
15 Духоўныя дыялогі “Духоўнасці святая благадаць” /клуб духоўнай асветы “Благавест”/ верасень бібліятэка Іўко І.М.
16 Лекторый “НЕ адымай у сябе заўтра” (да сусветнага дня прадухілення самагубстваў) верасень бібліятэка Каласоўская Н.А.
17 Выстава-свята“Найсвяцейшая Багародзіца – Дзева Марыя” (да Нараджэння Багародзіцы) верасень бібліятэка Шыдлоўская А.В.
18 Гадзіна духоўных зносін “Падзвіжнікі набожнасці” /клуб духоўнай асветы “Благавест”/ кастрычнік бібліятэка Іўко І.М.
19 Выстава-персаналіі “Маякі на шляхах духоўных” Амвросій Опцінскі; Нестар Летапісец; Аляксандр Неўскі; Сава Старажэўскі. лістапад бібліятэка Шыдлоўская А.В.
20 Урок праваслаўя “Сувязі зямныя і нябесныя” /клуб духоўнай асветы “Благавест”/ лістапад бібліятэка Іўко І.М.
21 Духоўная сустрэча “Дарогамі подзвігу і святасці” /клуб духоўнай асветы “Благавест”/ снежань бібліятэка Іўко І.М.
22 Выстава “Пост – запаведзь Божая” (да піліпава паста) снежань бібліятэка Ляхоўская Г.Д.
                  
Категория: ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ БИБЛИОТЕК ЧАШНИКСКОГО РАЙОНА | Добавил: olga (12.03.2019)
Просмотров: 701

Добро пожаловать!

Главная | Регистрация | Вход | RSS

Приветствую Вас Гость  

Поиск

Актуально

Календарь

Ваше мнение

Довольны ли Вы обслуживанием в библиотеках района!
Всего ответов: 49

Одноклассники

Статистика


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0