ЧАШНИКСКАЯ РЦБС

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

Категории


"ЗВЯРНІ Ж СВАЁ СЭРЦА ДА КНІГ"

"ЗВЯРНІ Ж СВАЁ СЭРЦА ДА КНІГ"
Мэтавая бібліятэчная праграма  па папулярызацыі кніг і чытання
сярод насельніцтва на
2022 год

Книгу заменить ничем нельзя.
Несмотря на новейшие открытия,
новые виды сохранения информации,
не будем спешить расставаться с книгой.
                                          Дмитрий Лихачев
Асноўная тэндэнцыя апошніх гадоў – страта выключнай ролі чытання ў жыцці грамадства. Такое становішча звязана з вялікай сацыяльнай рызыкай, паколькі чытанне ўяўляе сабой найважнейшы спосаб асваення жыццёва значнай інфармацыі. Без чытання неймаверна інтэграцыя асобы ў шматнацыянальную культуру, якая ўключае ўвесь комплекс духоўных, матэрыяльных, інтэлектуальных рыс, сістэм светапогляду, традыцый, якія характарызуюць грамадства. Ад узроўню культурнай і інтэлектуальнай кампетэнтнасці грамадзян шмат у чым залежаць эканоміка, палітыка, нацыянальная бяспека і канкурэнтаздольнасць краіны.
Каб у корані пераламаць крызісныя з’явы, якія намячаюцца, неабходна пераасэнсаваць арганізацыю бібліятэчнай справы, бо будучыня бібліятэк – гэта не толькі валоданне фондамі, але і якаснае забеспячэнне чытача інтэлектуальнай інфармацыяй. І таму трэба пастаянна імкнуцца быць цікавымі, прывабнымі для карыстальнікаў і многае мяняць у бібліятэцы ў адпаведнасці з часам.
Сітуацыя бядотнага становішча з чытаннем шмат у чым тлумачыцца глабальным скокам у развіцці інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій, выкарыстанне якіх у большасці выпадкаў практычна замяніла час зносін з кнігай. Таму ўмовай паспяховай дзейнасці бібліятэк у папулярызацыі чытання з’яўляецца суіснаванне і ўзаемадзеянне з найноўшымі тэхналогіямі, правільнае разуменне свайго месца і ролі ў сучаснай інфармацыйнай прасторы. Пры гэтым місія бібліятэкі – прыцягненне да чытання – не мяняецца, а набывае новую форму і змест, атрымлівае новы патэнцыял.
Сучасныя тэхналогіі могуць стаць інструментам, які здольны развіць не толькі доступ да чытання, але і матывацыю да яго. Задача бібліятэк складаецца ў тым, каб з іх дапамогай здолець арганізаваць займальную сучасную чытацкую дзейнасць, актыўна ўрываючыся ў інтэрнэт-прастору, напаўняючы яго сацыяльна каштоўным зместам, дапамагаючы людзям арыентавацца ў літаратурным патоку, наладжваючы з імі ўзаемадзеянне, якое мела б працяг у рэальнай бібліятэчнай прасторы.
Асноўная мэта падтрымкі чытання – стварэнне распаўсюджанага сярод грамадскасці пазітыўнага меркавання пра чытанне. Папулярызацыя кнігі, чытання – асноўны напрамак у дзейнасці кожнай бібліятэкі.
Праграмы па папулярызацыі кнігі і чытанні рэалізуюцца з прыцягненнем у бібліятэкі ўсіх катэгорый насельніцтва, але асаблівая ўвага надаецца садзейнічанню чытанню дзяцей, падлеткаў і моладзі.
Сучасны падлетак, перш за ўсё, спажывец камп’ютарных прадуктаў, асоба, арыентаваная на ўспрыманне віртуальнай, а не вербальнай інфармацыі. Сённяшняму школьніку трэба, каб інфармацыя падавалася ярка, дынамічна, і пажадана каротка. Галоўнае для бібліятэкара – прыцягнуць увагу, выклікаць эмацыйную рэакцыю, жаданне ўзяць кнігу ў рукі.
АСНОЎНЫЯ МЭТЫ МЭТАВАЙ ПРАГРАМЫ:
Абуджэнне і падтрыманне грамадскага цікавасці да кніг, чытання, бібліятэк;
Прасоўванне лепшых кніг класічнай і сучаснай літаратуры;
Выкарыстанне ў працы па прапагандзе кнігі сучасных тэхналогій.
АСНОЎНЫЯ ЗАДАЧЫ МЭТАВАЙ ПРАГРАМЫ:
Развіццё пазнавальнай і творчай актыўнасці карыстальнікаў бібліятэкі;
Павышэнне адукацыйнага і культурнага ўзроўню карыстальнікаў бібліятэк, выхаванне літаратурнага густу;
Фарміраванне пазітыўнага вобраза кнігі і бібліятэкі;
Прапаганда лепшых літаратурных твораў і кніг;
Развіццё ў моладзі ўстойлівага цікавасці і патрэбы ў чытанні.
САЎДЗЕЛЬНІКАМІ МЭТАВАЙ ПРАГРАМЫ З’ЯЎЛЯЮЦЦА ЎСЕ САЦЫЯЛЬНЫЯ КАТЭГОРЫІ НАСЕЛЬНІЦТВА:
Навучэнцы школ горада;
Члены клубаў і аматарскіх аб'яднанняў;
Пенсіянеры, людзі з абмежаваннямі жыццядзейнасці;
Працаздольнае насельніцтва.
ТЭРМІН РЭАЛІЗАЦЫІ МЭТАВАЙ ПРАГРАМЫ: 2021-2022 гады
ЧАКАНЫЯ ВЫНІКІ РЭАЛІЗАЦЫІ МЭТАВАЙ ПРАГРАМЫ:
Прыцягненне жыхароў горада да чытання і літаратуры;
Ролю чытацкай актыўнасці насельніцтва;
Павелічэнне долі грамадзян, якія ўдзельнічаюць у эфектыўных мерапрыемствах папулярызацыі чытання.


 
№ п/п Змест і арганізацыя работы Дата Месца Адказны
1. Выстава-каляндар “Вядомыя асобы месяца”
- 85 гадоў з дня нараджэння Г.Марчука;
- 75 гадоў з дня нараджэння В.Гігевіча;
- 190 гадоў з дня нараджэння І. Шышкіна;
- 90 гадоў з дня нараджэння Р. Казаковай.
студзень бібліятэка Маркіна А.М.
2. Завочная сустрэча з пісьменнікам “Жыццё ва ўсёй шматграннасці” (да 75-годдзя з дня нараджэння Г.Марчука, літаратурная гасцёўня "Натхненне") студзень бібліятэка Маркіна А.М.
3. Выстава-каляндар “Вядомыя асобы месяца”
- 215 гадоў з дня нараджэння Н.Орды;
- 100 гадоў з дня нараджэння М.Савіцкага;
- 85 гадоў з дня нараджэння М.Стральцова;
- 90 гадоў з дня нараджэння М.Фінберга.
люты бібліятэка. Маркіна А.М.
4. Выстава аднаго пісьменніка “Майстар крымінальнай драмы” (да 105-годдзя з дня нараджэння С.Шэлдана) люты бібліятэка Маслава С.С.
5. Акцыя “Добрыя кнігі - ад добрага сэрца” (да Міжнароднага дня дарэння кніг)    люты бібліятэка Каласоўская Н.А.
6. Вечар памяці паэта “Яго шчодры сад” (да 65-годдзя з дня нараджэння А.Пісьмянкова, літаратурная гасцёўня "Натхненне") люты бібліятэка Маркіна А.М.
7. Дзень адчыненных дзвярэй "Далучыць да роднага слова" (да Міжнароднага дня роднай мовы) люты бібліятэка Каласоўская Н.А.
8. Выстава-каляндар “Вядомыя асобы месяца”
- 95 гадоў з дня нараджэння Г.Маркеса;
- 100 гадоў з дня нараджэння М.Гамолкі;
- 85 гадоў з дня нараджэння В.Распуціна;
- 95 гадоў з дня нараджэння Х.Жычкі.
сакавік бібліятэка Маркіна А.М.
9. Бібліяагляд кантрасны “Кніга шукае чытача” (да Сусветнага дня пісьменніка)  сакавік бібліятэка Іўко І.М.
10. Выстава-напамін “Кніжны кірмаш юбіляраў”:
- 110 гадоў з часу апублікавання паэмы Я.Купалы “Сон на кургане” (1912г.)
- 110 гадоў з часу напісання п'есы Я.Купалы “Паўлінка” (1912г.)
- 100 гадоў з часу выдання зборніка Я.Купалы “Спадчына” (1922г.)
- 100 гадоў з часу напісання трагікамедыі Я.Купалы “Тутэйшыя” (1922г.)
- 95 гадоў з часу напісання аповесці Я.Коласа “У глыбі Палесся” (1927г.)
- 90 гадоў з часу апублікавання аповесці Я.Коласа “Адшчапенец” (1932)
сакавік бібліятэка Маслава С.С.
11. Літаратурны вечар “Праз пакуты да папараць-кветкі” (да 135-годдзя з дня нараджэння А.Гаруна, літаратурная гасцёўня "Натхненне") сакавік бібліятэка Маркіна А.М.
12. Паэтычны салон “Паэзія душы і сэрца” (да Сусветнага дня паэзіі, творчая сустрэча з удзельнікамі народнага аматарскага аб’яднання паэтаў “Млын”) сакавік бібліятэка Каласоўская Н.А.
13. Выстава-каляндар “Вядомыя асобы месяца”
- 75 гадоў з дня нараджэння А.Жука;
- 85 гадоў з дня нараджэння Б.Ахмадулінай;
- 110 гадоў з дня нараджэння Л.Прокшы;
- 120 гадоў з дня нараджэння В. Каверына.
красавік бібліятэка Маркіна А.М.
14. Літаратурная дэгустацыя “Я  прачытаў і вам раю...” (да Сусветнага дня кнігі і аўтарскага права) красавік бібліятэка Маслава С.С.
15. Музычна-паэтычны вечар “І ляжа на душу дабро” ( да 85-годдзя з дня нараджэння Б.Ахмадулінай, літаратурная гасцёўня "Натхненне) красавік бібліятэка Маркіна А.М.
16. Дзень бібліяграфіі “Библиоформ@т” красавік бібліятэка Каласоўская Н.А.
17. Выстава-каляндар “Вядомыя асобы месяца”
- 75 гадоў з дня нараджэння Р.Баравіковай;
- 235 гадоў з дня нараджэння К. Бацюшкава;
- 110 гадоў з дня нараджэння Л.Ашаніна;
- 130 гадоў з дня нараджэння К.Паустоўскага.
май бібліятэка Маркіна А.М.
18.
Бібліяграфічны паштамт “Наша прэса - на ўсе інтарэсы” (да Дня друку)
 
май бібліятэка Іўко І.М.
19. Выстава-падарожжа “Стваральнікам славянскай пісьменнасці прысвячаецца” (да Дня славянскага пісьменства і культуры і Года гістарычнай памяці) май бібліятэка Маслава С.С.
20. Марафон памяці “Па старонках той страшнай вайны” (да Дня Перамогі і Года гістарычнай памяці) май бібліятэка Маслава С.С.
21. Гадзіна памяці “І струны спявалі” (да 135-годдзя з дня нараджэння І.Севяраніна, літаратурная гасцёўня "Натхненне") май бібліятэка Маркіна А.М.
22. Выстава-каляндар “Вядомыя асобы месяца” 
- 85 гадоў з дня нараджэння В.Беляжэнка;
- 90 гадоў з дня нараджэння М.Герчыка;
- 155 гадоў з дня нараджэння К.Бальмонта;
- 210 гадоў з дня нараджэння І.Ганчарова .
чэрвень бібліятэка Маркіна А.М.
23. Выстава-напамін “Кніжны кірмаш юбіляраў”:
- 90 гадоў з часу выдання рамана К.Крапівы “Мядзведзічы” (1932г.)
- 90 гадоў з часу напісання рамана К.Чорнага “Бацькаўшчына” (1932г.)
- 85 гадоў з часу напісання паэмы Я.Коласа “Рыбакова хата” (1947г.)
- 70 гадоў з часу напісання рамана І.Мележа “Мінскі напрамак” (1952г.)
- 65 гадоў з часу першага апублікавання рамана І.Шамякіна “Крыніцы” (1957г.)
- 60 гадоў з часу апублікавання аповесці В.Быкава “Трэцяя ракета” (1962г.)
чэрвень бібліятэка Маслава С.С.
24. Літаратурная кампазіцыя "Паэт з ранішняй душой" (да 155-годдзя з дня нараджэння К.Бальмонта (літаратурная гасцёўня "Натхненне") чэрвень бібліятэка Маркіна А.М.
25. Бліц-праграма "Бібліятэка - тэрыторыя моладзі" чэрвень плошча горада Каласоўская Н.А.
26. Выстава-каляндар “Вядомыя асобы месяца”
- 135 гадоў з дня нараджэння М.Шагала;
- 220 гадоў з дня нараджэння А. Дзюма;
- 110 гадоў з дня нараджэння С.Астрэйкі;
- 220 гадоў з дня нараджэння І.Дамейка.
ліпень бібліятэка Маркіна А.М..
27. Выставка-альманах "І сёння з намі Колас і Купала" (да 140-годдзя з дня нараджэння Я.Купалы і Я.Коласа)    ліпень бібліятэка Іўко І.М.
28. Адкрыты прагляд літаратуры "Роднай краіне прысвячаецца" (да Дня Незалежнасці Рэспублікі Беларусь) ліпень бібліятэка Маслава С.С.
29. Літаратурна-музычны вечар "Купалавы словы як малітва" (да 140-годдзя з дня нараджэння Я.Купалы, літарауная гасцёўня "Натхненне") ліпень бібліятэка Маркіна А.М.
30. Выстава-каляндар “Вядомыя асобы месяца”:
- 90 гадоў з дня нараджэння А.Мальдзіса;
- 105 гадоў з дня нараджэння П.Панчанкі;
- 105 гадоў з дня нараджэння Я.Брыля;
- 90 гадоў з дня нараджэння П.Макаля.
жнівень бібліятэка Каласоўская Н.А.
31. PRO-движение книги “Коллекция книг Даниэлы Стил” (да 75-годдзя з дня нараджэння Д.Стыл) жнівень бібліятэка Маслава С.С.
32. Літаратурны рынг “Спадчына беларускіх асветнікаў” (да 505-годдзя з часу выхаду ў свет кнігі Ф.Скарыны "Псалтыр" і Года гістарычнай памяці) жнівень бібліятэка Іўко І.М.
 
33. Літаратурны нон-стоп “Моладзь чытае і раіць” (да Міжнароднага дня моладзі) жнівень плошча горада Каласоўская Н.А.
34. Літаратурны партрэт  “Творчыя ростані Янкі Брыля”(да 105-годдзя з дня нараджэння Я.Брыля, літаратурная гасцёўня "Натхненне" жнівень бібліятэка Маркіна А.М.
35. Гадзіна гучнага чытання "Чытаем разам творы песняроў..." (да 140-годдзя з дня нараджэння Я.Купалы і Я.Коласа) жнівень бібліятэка Маслава С.С.
36. Выстава-каляндар “Вядомыя асобы месяца”
- 95 гадоў з дня нараджэння А.Сульянава;
- 65 гадоў з дня нараджэння Н.Шчаснай;
- 110 гадоў з дня нараджэння М.Танка;
- 205 гадоў з дня нараджэння А.К.Талстога.
верасень бібліятэка Маркіна А.М.
37. Сход кніжнай лавіны "Вітаем кніжку беларускую" (да Дня беларускага пісьменства) верасень бібліятэка Маслава С.С.
38. Бібліяграфічная вітрына "Покоривший миллионы читателей" (да 75-годдзя з дня нараджэння С.Кінга) верасень бібліятэка Каласоўская Н.А.
39. Выстава-напамін “Кніжны кірмаш юбіляраў”:
- 60 гадоў з дня напісання рамана І.Мележа “Людзі на балоце” (1962г.)
- 60 гадоў з часу напісання рамана І.Навуменкі “Сасна пры дарозе” (1962г.)
- 55 гадоў з часу напісання рамана І.Навуменкі“Вецер у соснах” (1967г.)
- 50 гадоў з часу выдання аповесці А.Адамовіча “Хатынская аповесць” (1972г.)
- 50 гадоў з часу выдання аповесці В.Быкава “Абеліск” (1972г.)
- 50 гадоў з часу выдання аповесці В.Быкава“Сотнікаў” (1972г.)
верасень бібліятэка Маслава С.С.
40. Дзень адчыненых дзвярэй “Сардэчна запрашаем у свет кнігі” (да Дня бібліятэк) верасень бібліятэка Каласоўская Н.А.
41. Гадзіна паэзіі “Зямля мая, нябёсаў родных сінь...” (творчая сустрэча з удзельнікамі народнага аматарскага аб'яднання паэтаў "Млын") верасень бібліятэка Каласоўская Н.А.
42. Літаратурна-музычная імпрэза "З малітвай на вуснах" (да 110-годдзя з дня нараджэння М.Танка, літаратурная гасцёўня "Натхненне") верасень бібліятэка Маркіна А.М.
43. Паэтычны пазл "І сёння з намі Колас і Купала" (да 140-годдзя з дня нараджэння Я.Купалы і Я.Коласа) вересень бібліятэка Іўко І.М.
44. Выстава-каляндар “Вядомыя асобы месяца”
- 90 гадоў з дня нараджэння І.Пташнікава;
- 130 гадоў з дня нараджэння М.Цвятаевай;
- 85 гадоў з дня нараджэння М.Чаргінца;
- 475 гадоў з дня нараджэння М. дэ Сервантэса.
кастрычнік  бібліятэка Маркіна А.М.
45. Паэтычны вечар “Скрозь кожнае сэрца” (да 130-годдзя з дня нараджэння М.Цвятаевай, літаратурная гасцёўня “Натхненне”)  кастрычнік бібліятэка Маркіна А.М.
46. Паэтычны чэлендж “На кожнай сцяжынцы іх песня і голас...” (да 140-годдзя з дня нараджэння Я.Купалы і Я.Коласа) кастрычнік бібліятэка Каласоўская Н.А.
47. Выстава-каляндар “Вядомыя асобы месяца”:
- 110 гадоў з дня нараджэння П.Кавалёва;
- 120 гадоў з дня нараджэння М.Машара;
- 170 гадоў з дня нараджэння Д.Маміна-Сібірака;
- 135 гадоў з дня нараджэння Ц.Гартнага.
лістапад бібліятэка Маркіна А.М.
48. Гурман-выстава "Жаночае люстэрка душы" (да 85-годдзя з дня нараджэння В.Токаравай) лістапад бібліятэка Маслава С.С.
49. Размова з класікам “Класік, бацька, гаспадар” (літаратурная гасцёўня "Натхненне") лістапад бібліятэка Маркіна А.М.
50. Выстава-каляндар “Вядомыя асобы месяца”
- 85 гадоў з дня нараджэння Д.Бічэль-Загнетавай;
- 100 гадоў з дня нараджэння А.Васілевіч;
- 105 гадоў з дня нараджэння Я.Васіленка;
- 225 гадоў з дня нараджэння Г.Гейнэ.
снежань бібліятэка Маркіна А.М.
51. Выстава-напамін “Кніжны кірмаш юбіляраў”:
- 50 гадоў з часу апублікавання рамана У.Караткевіча “Хрыстос прызямліўся ў Гародні”  (1972г.)
- 45 гадоў з часу выдання рамана І.Чыгрынава “Апраўланне крыві” (1977г.)
- 175 гадоў з часу першага апублікавання рамана Ш.Бронтэ “Джейн Эйр” (1847г.)
- 60 гадоў з часу напісання і апублікавання  рамана К.Кізі “Пролетая над гнездом кукушки” (1962г.)
- 80 гадоў з часу напісання А.Сэнт-Экзюперы “Маленький принц” (1942г.)
- 160 гадоў з часу першага апублікавання рамана І.Тургенева “Отцы и дети” (1862г.)
снежань бібліятэка Маслава С.С.
52. Гадзіна паэзіі “Струн вечных пламенные звуки” (да 220-годдзя з дня нараджэння А.Адаеўскага, літаратурная гасцёўня “Натхненне”) снежань бібліятэка Маркіна А.М.
53. Бібліятэчны урок-падарожжа “Аптэка душы” снежань бібліятэка Каласоўская Н.А.

ДАВЕДАЧНА – БІБЛІЯГРАФІЧНАЕ  ІНФАРМАВАННЕ
№п/п Змест і арганізацыя работы Дата Месца Адказны
1. Выдзяліць новыя рубрыкі ў картатэцы газетна-часопісных артыкулаў:
- 105 гадоў з дня нараджэння Я.Брыля;
- 140 гадоў з дня нараджэння Я.Купалы;
- 110 гадоў з дня нараджэння М.Танка;
- 140 гадоў з дня нараджэння Я.Коласа;
- 135 гадоў з дня нараджэння А.Гаруна;
- 90 гадоў з дня нараджэння І.Пташнікава;
- 75 гадоў з дня нараджэння Г.Марчука;
- 135 гадоў з дня нараджэння А.Звонака;
- 65 гадоў з дня нараджэння А.Пісьмянкова;
- 75 гадоў з дня нараджэння Р.Баравіковай;
-110 гадоў з дня нараджэння С.Астрэйкі;
-135 гадоў з дня нараджэння І.Северяніна;
- 90 гадоў з дня нараджэння В.Аксёнава;
- 130 гадоў з дня нараджэння К.Паустоўскага;
- 85 гадоў з дня нараджэння Р.Раждзественскага;
- 155 гадоў з дня нараджэння К.Бальмонта;
- 210 гадоў з дня нараджэння А.Герцына;
- 85 гадоў з дня нараджэння Б.Ахмадулінай;
- 85 гадоў з дня нараджэння В.Распуціна.
студзень бібліятэка Маркіна А.М.
2. Працягваць афармленне і абнаўленне фонда папак газетна-часопісных артыкулаў:
- Пісьменнік пачынаецца з Радзімы (Г.Пашкоў, Р.Рэлес, Я.Журба, А.Шашкоў)
- І слоў і думак у душы багата (вершы ўдзельнікаў народнага аматарскага аб'яднання паэтаў "Млын")
студзень бібліятэка Маркіна А.М.

РЭКЛАМНАЯ І ВЫДАВЕЦКАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ БІБЛІЯТЭКІ
1. Інфармацыйна-рэкламнае забеспячэнне мерапрыемстваў на працягу года бібліятэка Каласоўская Н.А.
2. Выдаць буклеты:
-бібліяграфічная даведка "Наталля Аляксееўна Васілевіч"
-рэкламная брашура "Нашы дзверы адчынены для вас"
-рэкамендацыйны спіс "Молодёжный формат"
- буклет "Літаратурная гасцёўня "Натхненне"

студзень
ліпень
жнівень
кастрычнік


бібліятэка
 

Маслава С.С.
Маслава С.С.
Каласоўская Н.А.
Каласоўская Н.А.
3. Падагульніць работу бібліятэкі па мэтавай праграме снежань бібліятэка Каласоўская Н.А.

 
Категория: ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ БИБЛИОТЕК ЧАШНИКСКОГО РАЙОНА | Добавил: olga (08.05.2022)
Просмотров: 1850

Добро пожаловать!

Главная | Регистрация | Вход | RSS

Приветствую Вас Гость  

Поиск

Актуально

Календарь

Ваше мнение

Довольны ли Вы обслуживанием в библиотеках района!
Всего ответов: 95

Одноклассники

Статистика


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0