ЧАШНИКСКАЯ РЦБС

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

Категории


"ЗВЯРНІ Ж СВАЁ СЭРЦА ДА КНІГ"

"ЗВЯРНІ Ж СВАЁ СЭРЦА ДА КНІГ"
Мэтавая бібліятэчная праграма  па папулярызацыі кніг і чытання
сярод насельніцтва на
2021 год

Книгу заменить ничем нельзя.
Несмотря на новейшие открытия,
новые виды сохранения информации,
не будем спешить расставаться с книгой.
                                          Дмитрий Лихачев
Асноўная тэндэнцыя апошніх гадоў – страта выключнай ролі чытання ў жыцці грамадства. Такое становішча звязана з вялікай сацыяльнай рызыкай, паколькі чытанне ўяўляе сабой найважнейшы спосаб асваення жыццёва значнай інфармацыі. Без чытання неймаверна інтэграцыя асобы ў шматнацыянальную культуру, якая ўключае ўвесь комплекс духоўных, матэрыяльных, інтэлектуальных рыс, сістэм светапогляду, традыцый, якія характарызуюць грамадства. Ад узроўню культурнай і інтэлектуальнай кампетэнтнасці грамадзян шмат у чым залежаць эканоміка, палітыка, нацыянальная бяспека і канкурэнтаздольнасць краіны.
Каб у корані пераламаць крызісныя з’явы, якія намячаюцца, неабходна пераасэнсаваць арганізацыю бібліятэчнай справы, бо будучыня бібліятэк – гэта не толькі валоданне фондамі, але і якаснае забеспячэнне чытача інтэлектуальнай інфармацыяй. І таму трэба пастаянна імкнуцца быць цікавымі, прывабнымі для карыстальнікаў і многае мяняць у бібліятэцы ў адпаведнасці з часам.
Сітуацыя бядотнага становішча з чытаннем шмат у чым тлумачыцца глабальным скокам у развіцці інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій, выкарыстанне якіх у большасці выпадкаў практычна замяніла час зносін з кнігай. Таму ўмовай паспяховай дзейнасці бібліятэк у папулярызацыі чытання з’яўляецца суіснаванне і ўзаемадзеянне з найноўшымі тэхналогіямі, правільнае разуменне свайго месца і ролі ў сучаснай інфармацыйнай прасторы. Пры гэтым місія бібліятэкі – прыцягненне да чытання – не мяняецца, а набывае новую форму і змест, атрымлівае новы патэнцыял.
Сучасныя тэхналогіі могуць стаць інструментам, які здольны развіць не толькі доступ да чытання, але і матывацыю да яго. Задача бібліятэк складаецца ў тым, каб з іх дапамогай здолець арганізаваць займальную сучасную чытацкую дзейнасць, актыўна ўрываючыся ў інтэрнэт-прастору, напаўняючы яго сацыяльна каштоўным зместам, дапамагаючы людзям арыентавацца ў літаратурным патоку, наладжваючы з імі ўзаемадзеянне, якое мела б працяг у рэальнай бібліятэчнай прасторы.
Асноўная мэта падтрымкі чытання – стварэнне распаўсюджанага сярод грамадскасці пазітыўнага меркавання пра чытанне. Папулярызацыя кнігі, чытання – асноўны напрамак у дзейнасці кожнай бібліятэкі.
Праграмы па папулярызацыі кнігі і чытанні рэалізуюцца з прыцягненнем у бібліятэкі ўсіх катэгорый насельніцтва, але асаблівая ўвага надаецца садзейнічанню чытанню дзяцей, падлеткаў і моладзі.
Сучасны падлетак, перш за ўсё, спажывец камп’ютарных прадуктаў, асоба, арыентаваная на ўспрыманне віртуальнай, а не вербальнай інфармацыі. Сённяшняму школьніку трэба, каб інфармацыя падавалася ярка, дынамічна, і пажадана каротка. Галоўнае для бібліятэкара – прыцягнуць увагу, выклікаць эмацыйную рэакцыю, жаданне ўзяць кнігу ў рукі.
АСНОЎНЫЯ МЭТЫ МЭТАВАЙ ПРАГРАМЫ:
Абуджэнне і падтрыманне грамадскага цікавасці да кніг, чытання, бібліятэк;
Прасоўванне лепшых кніг класічнай і сучаснай літаратуры;
Выкарыстанне ў працы па прапагандзе кнігі сучасных тэхналогій.
АСНОЎНЫЯ ЗАДАЧЫ МЭТАВАЙ ПРАГРАМЫ:
Развіццё пазнавальнай і творчай актыўнасці карыстальнікаў бібліятэкі;
Павышэнне адукацыйнага і культурнага ўзроўню карыстальнікаў бібліятэк, выхаванне літаратурнага густу;
Фарміраванне пазітыўнага вобраза кнігі і бібліятэкі;
Прапаганда лепшых літаратурных твораў і кніг;
Развіццё ў моладзі ўстойлівага цікавасці і патрэбы ў чытанні.
САЎДЗЕЛЬНІКАМІ МЭТАВАЙ ПРАГРАМЫ З’ЯЎЛЯЮЦЦА ЎСЕ САЦЫЯЛЬНЫЯ КАТЭГОРЫІ НАСЕЛЬНІЦТВА:
Навучэнцы школ горада;
Члены клубаў і аматарскіх аб'яднанняў;
Пенсіянеры, людзі з абмежаваннямі жыццядзейнасці;
Працаздольнае насельніцтва.
ТЭРМІН РЭАЛІЗАЦЫІ МЭТАВАЙ ПРАГРАМЫ: 2021 год
ЧАКАНЫЯ ВЫНІКІ РЭАЛІЗАЦЫІ МЭТАВАЙ ПРАГРАМЫ:
Прыцягненне жыхароў горада да чытання і літаратуры;
Ролю чытацкай актыўнасці насельніцтва;
Павелічэнне долі грамадзян, якія ўдзельнічаюць у эфектыўных мерапрыемствах папулярызацыі чытання.


 
№ п/п Змест і арганізацыя работы Дата Месца Адказны
1. Выстава-каляндар “Вядомыя асобы месяца”
- 85 гадоў з дня нараджэння М. Рубцова;
- 70 гадоў з дня нараджэння М. Пазнякова;
- 100 гадоў з дня нараджэння І. Шамякіна;
- 80 гадоў з дня нараджэння У. Мулявіна.
студзень бібліятэка Маркіна А.М.
2. Выстава-гутарка “Поверьте мне, я чист душою” (да 85-годдзя з дня нараджэння М. Рубцова) студзень бібліятэка Ляхоўская Г.Д.
3. Выстава-напамін “Кніжны кірмаш юбіляраў”
- 155 гадоў з часу напісання п’есы “Пінская шляхта” В. Дуніна-Марцінкевіча (1866)
- 95 гадоў з часу выдання аповесці “На прасторах жыцця” Я. Коласа (1926)
- 190 гадоў з часу апублікавання рамана “Собор Парижской Богоматери” В. Гюго (1831)
- 160 гадоў з часу апублікавання рамана “Униженные и оскорбленные” Ф. М. Дастаеўскага (1861)
- 130 гадоў з часу апублікавання рамана “Портрет Дориана Грея” О. Уальда (1891)
- 110 гадоў з часу апублікавання аповесці “Гранатовый браслет” А. І. Купрына
студзень бібліятэка. Маслава С.С
4. Вечар-партрэт “Народны па прызванню” (да 100-годдзя з дня нараджэння І. Шамякіна) /літаратурная гасцёўня “Натхненне”/  студзень бібліятэка Маркіна А.М.
5. Паэтычны салон “І льецца музыка душы з-пад пяра…” /народнае аматарскае аб’яднанне паэтаў “Млын”/ студзень бібліятэка Васілевіч Н.
6. Старонка-рэквіем “Вершы за калючым дротам” (да Міжнароднага дня памяці ахвяр Халакосту)

 
студзень Сац.сетка “Вконтакте Іўко І.М.
7. Выстава-каляндар “Вядомыя асобы месяца”
- 100 гадоў з дня нараджэння І. Мележа;
- 180 гадоў з дня нараджэння А. Рэнуара;
- 115 гадоў з дня нараджэння М. Джаліля;
- 190 гадоў з дня нараджэння М. Ляскова.
люты бібліятэка Маркіна А.М.
8. Выстава-рэкамендацыя “Чытаем кнігі роднай краіны” (да Міжнароднага дня роднай мовы) люты бібліятэка Ляхоўская Г.Д.
9. Вусны часопіс “Талент глыбока беларускі” (да 100-годдзя з дня нараджэння І. Мележа) /літаратурная гасцёўня “Натхненне”/    люты бібліятэка Маркіна А.М.
10. Дзень бібліяграфіі “Карусель перыёдыкі” люты бібліятэка Іўко І.М.
11. Выстава-каляндар “Вядомыя асобы месяца”
- 125 гадоў з дня нараджэння К. Крапівы;
- 165 гадоў з дня нараджэння М. Урубеля;
- 90 гадоў з дня нараджэння П. Місько;
- 110 гадоў з дня нараджэння А. Зарыцкага.
сакавік бібліятэка Маркіна А.М.
12. Літаратурны хіт-парад “Кнігі, якія трэба прачытаць і перачытаць” (да Сусветнага дня пісьменніка)  сакавік бібліятэка Каласоўская Н.А.
13. Выстава-прагляд праваслаўнай літаратуры “Святло пад кніжнай вокладкай” (да Дня праваслаўнай кнігі) сакавік бібліятэка Іўко І.М.
14. Выстава-напамін “Кніжны кірмаш юбіляраў”:
- 50 гадоў з часу напісання аповесці “Абеліск” В. Быкава
- 50 гадоў з часу напісання аповесці “Хатынская аповесць” А. Адамовіча
- 70 гадоў з часу апублікавання рамана “Над пропастью во ржи”
- 55 гадоў з часу першага апублікавання рамана “Мастер и Маргарита” М. Булгакава
- 90 гадоў з часу напісання рамана “Золотой теленок” І. Ільфа і Е. Пятрова
- 85 гадоў з часу апублікавання рамана “Унесенные ветром” М. Мітчэл
сакавік бібліятэка Маслава С.С.
15. Літаратурна-сатырычная кампазіцыя “У сатырычны паход да Крапівы” (да 125-годдзя з дня нараджэння К. Крапівы) /літаратурная гасцёўня "Натхненне"/   сакавік бібліятэка Маркіна А.М.
16. Паэтычнае асарці “Свет паэзіі выдатны” (да Сусветнага дня паэзіі) /народнае аматарскае аб’яднанне паэтаў “Млын”/ сакавік бібліятэка Васілевіч Н.А.
17. Выстава-каляндар “Вядомыя асобы месяца”
- 135 гадоў з дня нараджэння З. Бядулі;
- 95 гадоў з дня нараджэння Б.Аракчэева;
- 135 гадоў з дня нараджэння М.Гумілёва;
- 75 гадоў з дня нараджэння В. Коўтун.
красавік бібліятэка Маркіна А.М.
18. Вечар-апавяданне “Зорная песня сэрца” (да 140-годдзя з дня нараджэння Я. Журбы) /літаратурная гасцёўня Натхненне”/  красавік бібліятэка Маркіна А.М.
19. Гадзіна паэзіі “На хвалі паэзіі” /народнае аматарскае аб’яднанне паэтаў “Млын”/ красавік бібліятэка Васілевіч Н.А.
20. Літаратурна-паэтычная старонка “Сэрца прароча” (да 135-годдзя з дня нараджэння З. Бядулі) красавік Сац.сетка “Вконтакте Каласоўская Н.А.
21. Выстава-каляндар “Вядомыя асобы месяца”
- 85 гадоў з дня нараджэння Б. Сачанка;
- 130 гадоў з дня нараджэння М. Булгакава;
- 110 гадоў з дня нараджэння В. Віткі;
- 90 гадоў з дня нараджэння А. Лойкі.
май бібліятэка Маркіна А.М.
22. Кніжная выстава-марафон “З крыніц народных” (да Дня славянскага пісьменства і культуры)
 
май бібліятэка Іўко І.М.
23. Выстава-напамін “Кніжны кірмаш юбіляраў”:
- 185 гадоў з часу апублікавання рамана “Капитанская дочка” А. С. Пушкіна
- 185 гадоў з часу першага апублікавання п’есы “Ревизор” М. В. Гогаля
- 240 гадоў з часу напісання п’есы “Недоросль” Д. І. Фанвізіна
- 350 гадоў з часу першага апублікавання п’есы “Мещанин во дворянстве” Ж. Б. Мальера
- 140 гадоў з часу апублікавання аповесці “Левша” М. А. Ляскова
- 125 гадоў з часу першага апублікавання п’есы “Чайка” А. П. Чэхава
май бібліятэка Маслава С.С.
24. Ваенны кніжны эшелон “Кнігі вайны і Перамогі” май бібліятэка Каласоўская Н.А.
25. Літаратурная галярэя пісьменнікаў-франтавікоў “Порахам прапахлыя старонкі” май бібліятэка Іўко І.М.
26. Ваенная віктарына “Пра вайну мы даведаемся з кніг” май Сац.сетка “Вконтакте" Каласоўская Н.А.
27. Літаратурная гадзіна “Вайною народжаны” (да 85-годдзя з дня нараджэння Б. Сачанка) /літаратурная гасцёўня “Натхненне”/   май бібліятэка Маркіна А.М.
28. Творчая сустрэча “Струна, якая гучыць вершамі” (да Дня Перамогі) /народнае аматарскае аб’яднанне паэтаў “Млын”/ май бібліятэка Васілевіч Н.А.
29. Выстава-каляндар “Вядомыя асобы месяца” 
- 75 гадоў з дня нараджэння Г. Далідовіча;
- 180 гадоў з дня нараджэння Э. Ажэшка;
- 210 гадоў з дня нараджэння Г. Бічэр-Стоу;
- 85 гадоў з дня нараджэння  М. Гіль.
чэрвень бібліятэка Маркіна А.М.
30. Паэтычны салон “Паветра лёсу” (да 180-годдзя з дня нараджэння Э. Ажэшка) /літаратурная гасцёўня “Натхненне”/   чэрвень бібліятэка Маркіна А.М.
  Бібліятэчны сквер “Моладзь і кніга – даеш сустрэчны рух” (да Дня моладзі)
 
чэрвень плошча горада Іўко І.М.
Каласоўская Н.А.
32. Паэтычная вясёлка “Я шукаю сваю душу ў вершах” /народнае аматарскае аб’яднанне паэтаў “Млын”/
 
чэрвень бібліятэка Васілевіч Н.А.
33. Выстава-каляндар “Вядомыя асобы месяца”
- 145 гадоў з дня нараджэння Цёткі (А. Пашкевіч);
- 110 гадоў з дня нараджэння А. Астрэйка;
- 415 гадоў з дня на раджэння Х. Рэмбранта;
- 210 гадоў з дня нараджэння У. Тэкерэя.
ліпень бібліятэка Маркіна А.М.
34. Выстава-напамін “Кніжны кірмаш юбіляраў”:
- 125 гадоў з часу першага апублікавання рамана “Остров доктора Моро” Г. Уэллса
- 115 гадоў з часу напісання аповесці “Белый клык” Дж. Лондана
- 95 гадоў з часу першага апублікавання рамана “Земля Санникова” У. А. Обручава
- 90 гадоў з часу першага апублікавання рамана “Ночной полет” А. де Сэнт-Экзюперы
- 25 гадоў з часу напісання рамана “Не ўсе мы згінем” І. Чыгрынава
- 25 гадоў з часу напісання аповесці “Пакахай мяне, салдацік” В. Быкава
ліпень бібліятэка Маслава С.С.
35. Літаратурна-паэтычная гасцёўня “Свой скарб табе, народ, я аддаю” (да 145-годдзя з дня нараджэння Цёткі (Алаізы Сцяпанаўны Пашкевіч)) /літаратурная гасцёўня  /“Натхненне”/    ліпень бібліятэка Маркіна А.М.
36. Паэтычны мікс “Душы і сэрца натхненне” (да Дня Незалежнасці Рэспублікі Беларусь) /народнае аматарскае аб’яднанне паэтаў “Млын”/ ліпень бібліятэка Васілевіч Н.А.
37. Выстава-каляндар “Вядомыя асобы месяца”:
- 95 гадоў з дня нараджэння А. Адамовіча;
- 75 гадоў з дня нараджэння А. Марціновіча;
- 85 гадоў з дня нараджэння Г. Бураўкіна;
- 75 гадоў з дня нараджэння А. Салтука.
жнівень бібліятэка Маркіна А.М.
38. Экспрэс-агляд літаратуры “Калекцыя дамскіх аванцюр” (да Сусветнага дня кнігалюбаў) жнівень бібліятэка Іўко І.М.
39. Куток добрага настрою “Чытай – горад” (да Дня горада)
 
жнівень плошча горада Маслава С.С.
Каласоўская Н.А.
40. Гадзіна памяці пісьменніка “Беларусь мая снілася мне” (да 85-годдзя з дня нараджэння Г. Бураўкіна) /літаратурная гасцёўня “Натхненне”/ жнівень бібліятэка Маркіна А.М.
41. Лірычная старонка  “Хвалюючыся сэрцам і вершам…” /народнае аматарскае аб’яднанне паэтаў “Млын”/ жнівень бібліятэка Васілевіч Н.А.
42. Выстава-каляндар “Вядомыя асобы месяца”
- 120 гадоў з дня нараджэння В. Вольскага;
- 75 гадоў з дня нараджэння С. Законнікава;
- 75 гадоў з дня нараджэння Я. Батальонка;
- 90 гадоў з дня нараджэння Н. Гілевіча.
верасень бібліятэка Маркіна А.М.
43. Кнігапаказ “Пад небам беларускага пісьменства” (да Дня беларускага пісьменства) верасень бібліятэка Іўко І.М.
44. Выстава-напамін “Кніжны кірмаш юбіляраў”:
- 65 гадоў з часу апублікавання зборніка “Першае спатканне” І. Шамякіна
- 55 гадоў з часу апублікавання рамана “Подых навальніцы” І. Мележа
- 15 гадоў з часу апублікавання рамана “Даниэль Штайн” Л. Уліцкай
- 50 гадоў з часу першага апублікавання аповесці “Белый Бим, Черное ухо” Г. Траяпольскага
- 45 гадоў з часу першага апублікавання аповесці “Безумна Евдокия” А. Г. Алексіна
- 45 гадоў з часу апублікавання аповесці “Прощание с Матерой” В. Распуціна
верасень бібліятэка Маслава С.С.
45. Бібліяноч 2021 “Магія кнігі” (да Дня бібліятэк)
 
верасень бібліятэка Каласоўская Н.А.
Маркіна А.М.
46. Гадзіна паэзіі “Сваю Беларусь берагу, як сумленне…” (да 75-годдзя з дня нараджэння С. Законнікава) /літаратурная гасцёўня “Натхненне”/  верасень бібліятэка Маркіна А.М.
47. Гістарычная віктарына “Неўміручае дрэва пісьменства” (да Дня беларускага пісьменства)
 
верасень Сац.сетка “Вконтакте" Каласоўская Н.А.
48. Выстава-каляндар “Вядомыя асобы месяца”
- 230 гадоў з дня нараджэння С. Аксакава;
- 90 гадоў з дня нараджэння А. Прыстаўкіна;
- 115 гадоў з дня нараджэння А. Салагуба;
- 110 гадоў з дня нараджэння М. Лобана.
кастрычнік бібліятэка Маркіна А.М.
49. Літаратурны эцюд “Пясняр роднай прыроды” (да 230-годдзя з дня нараджэння С. Аксакава) /літаратурная гасцёўня “Натхненне”/   кастрычнік бібліятэка Маркіна А.М.
50. Гурман-вечар “Ляці, душа мая, да краю” /народнае аматарскае аб’яднанне паэтаў “Млын”/ кастрычнік бібліятэка Васілевіч Н.А.
51. Дзень бібліяграфіі “Бібліятэка адчыняе дзверы”
 
кастрычнік бібліятэка Іўко І.М.
Маслава А.М.
52. Выстава-каляндар “Вядомыя асобы месяца”:
- 125 гадоў з дня нараджэння М. Чарота;
- 200 гадоў з дня нараджэння Ф. Дастаеўскага;
- 90 гадоў з дня нараджэння М. Зарэцкага;
- 220 гадоў з дня нараджэння У. Даля.
лістапад бібліятэка Маркіна А.М.
53. Літаратурны караван кніг “Чытанне для сапраўдных мужчын” (да Сусветнага дня мужчын)
 
лістапад бібліятэка Каласоўская Н.А.
54. Выстава-напамін “Кніжны кірмаш юбіляраў”:
- 45 гадоў з часу апублікавання аповесці “Гандлярка і паэт” І. Шамякіна
- 20 гадоў з часу напісання рамана “Одиночество в сети” Я. Вішнеўскага
- 20 гадоў з часу напісання рамана “Ловец снов” С. Кінга
- 175 гадоў з часу першага апублікавання рамана “Бедные люди”
- 155 гадоў з часу першага апублікавання рамана “Преступление и наказание” Ф.М.Дастаеўскага
- 170 гадоў з часу першага апублікавання рамана “Моби Дик, или Белый Кит” Г. Мелвілла
лістапад бібліятэка Маслава С.С.
55. Литературный портрет “Вам, мой дар ценившим” (да 200-годдзя з дня нараджэння Ф.Дастаеўскага) /літаратурная гасцёўня “Натхненне”/   лістапад бібліятэка Маркіна А.М.
56. Паэтычнае сузор’е “Іскрынкі нязгасныя агню” /народнае аматарскае аб’яднанне паэтаў “Млын”/ лістапад бібліятэка Васілевіч Н.А.
57. Выстава-каляндар “Вядомыя асобы месяца”
- 130 гадоў з дня нараджэння М. Багдановіча;
- 200 гадоў з дня нараджэння М. Някрасава;
- 255 гадоў з дня нараджэння М. Карамзіна;
- 160 гадоў з дня нараджэння К. Каровіна.
снежань бібліятэка Маркіна А.М.
58. Выстава-персаналія “Раскрыйце мае кнігі” (да 130-годдзя з дня нараджэння М. Багдановіча) снежань бібліятэка Іўко І.М.
59. Паэтычны агеньчык “Нязгасная зорка беларускай зямлі” (да 130-годдзя з дня нараджэння М. Багдановіча) /літаратурная гасцёўня “Натхненне”/   снежань бібліятэка Маркіна А.М.
60. Творчы калейдаскоп “І верш гарыць на кончыку пяра” /народнае аматарскае аб’яднанне паэтаў “Млын”/     снежань бібліятэка Васілевіч Н.А.


ДАВЕДАЧНА – БІБЛІЯГРАФІЧНАЕ  ІНФАРМАВАННЕ
№п/п Змест і арганізацыя работы Дата Месца Адказны
1. Выдзяліць новыя рубрыкі ў картатэцы газетна-часопісных артыкулаў:
- 100 гадоў з дня нараджэння І. Шамякіна;
- 100 гадоў з дня нараджэння І. Мележа;
- 125 гадоў з дня нараджэння К. Крапівы;
- 145 гадоў з дня нараджэння Цёткі;
- 85 гадоў з дня нараджэння Г. Бураўкіна;
- 130 гадоў з дня нараджэння М. Багдановіча;
- 90 гадоў з дня нараджэння Н. Гілевіча;
- 75 гадоў з дня нараджэння С. Законнікава;
- 170 гадоў з дня нараджэння Я. Лучыны;
- 85 гадоў з дня нараджэння М. Рубцова;
-130 гадоў з дня нараджэння В. Мандэльштама;
-195 гадоў з дня нараджэння М. Салтыкова-Шчадрына;
- 190 гадоў з дня нараджэння М. Ляскова;
- 135 гадоў з дня нараджэння М. Гумілева;
- 130 гадоў з дня нараджэння М. Булгакава;
- 180 гадоў з дня нараджэння Э. Ажэшка;
- 230 гадоў з дня нараджэння С. Аксакава;
- 200 гадоў з дня нараджэння Ф. Дастаеўскага;
- 200 гадоў з дня нараджэння М. Някрасава.
студзень бібліятэка Маркіна А.М.
2. Выдзяліць новыя рубрыкі ў краязнаўчай картатэцы:
140 гадоў з дня нараджэння Янкі Журбы;
95 гадоў з дня нараджэння Барыса Аракчэева;
75 гадоў з дня нараджэння Ягора Батальёнка.
студзень бібліятэка Маркіна А.М.
3. Аформіць папкі газетных выразак:
- “Янка Журба: з павагай да беларускай кнігі”  
- “Ягор Батальёнак: славутае імя Чашніччыны”                                                                  
студзень бібліятэка Маркіна А.М.

 
Категория: ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ БИБЛИОТЕК ЧАШНИКСКОГО РАЙОНА | Добавил: olga (12.03.2019)
Просмотров: 1428

Добро пожаловать!

Главная | Регистрация | Вход | RSS

Приветствую Вас Гость  

Поиск

Актуально

Календарь

Ваше мнение

Довольны ли Вы обслуживанием в библиотеках района!
Всего ответов: 80

Одноклассники

Статистика


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0