ЧАШНИКСКАЯ РЦБС

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

Категории


КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ 2022 года
БЕЛАРУСКІЯ КНІГІ – ЮБІЛЯРЫ 2022 года

110 гадоў -  Тарас Гушча (Якуб Колас). Апавяданні. Першы празаічны зборнік Якуба Коласа быў надрукаваны ў Вільні пад псеўданімам Тарас Гушча (1912)
110 гадоў - Янка Купала. Сон на кургане: драматычная паэма (1912)
110 гадоў - Янка Купала. Паўлінка: першы драматургічны твор Янкі Купалы (1912)
100 гадоў - Змітрок Бядуля. Пад родным небам: паэтычны зборнік (1922)
100 гадоў - Цішка Гартны. Песні працы і змагання. Сокі цаліны…: зборнік(1922)
100 гадоў - Якуб Колас. Водгулле: зборнік вершаў (1922)
100 гадоў - Янка Купала. Спадчына: зборнік вершаў (1922)
100 гадоў - Янка Купала. Тутэйшыя: трагікамедыя (1922)
100 гадоў - Міхась Чарот. Завіруха: паэтычны зборнік (1922)
100 гадоў - Міхась Чарот. Босыя на вогнішчы: паэма (1922)
95 гадоў - Пятро Глебка. Шыпшына: зборнік вершаў (1927)
95 гадоў - Уладзімір Дубоўка. Наля: зборнік твораў (1927) Кругі: паэмавы трыпціх (1927)
95 гадоў - Якуб Колас. У глыбі Палесся: аповесць (1927)
95 гадоў - Кандрат Крапіва. Байкі: зборнік (1927)
95 гадоў - Янка Купала. Магіла льва: паэма (1927)
95 гадоў - Кузьма Чорны. Сястра: раман (1927)
90 гадоў - Пятрусь Броўка. Паэзія…: зборнік вершаў (1932)
90 гадоў - Цішка Гартны. Гоман зарніц: апавяданні (1932) Пятро Глебка. Арлянка: паэма (1932)
90 гадоў - Пятро Глебка Хада падзей: зборнік вершаў (1932)
90 гадоў - Якуб Колас. Адшчапенец (1932)
90 гадоў - Кандрат Крапіва. Калючы строй: зборнік (1932)
90 гадоў - Кандрат Крапіва. Мядзведзічы: раман (1932)
90 гадоў - Аркадзь Куляшоў. Па песню, па сонца!: збор твораў (1932)
90 гадоў - Максім Лужанін. Першамайская вуліца: зборнік вершаў (1932)
90 гадоў - Кузьма Чорны. Бацькаўшчына: раман (1932)
90 гадоў - Кузьма Чорны. Брыгадзіравы апавяданні: зборнік (1932)
85 гадоў - Якуб Колас. Нашы дні: зборнік вершаў (1937)
85 гадоў - Янка Купала. Беларусі ордэнаноснай: зборнік вершаў (1937)
85 гадоў - Міхась Лынькоў. Міколка–паравоз: аповесць (1937)
80 гадоў - Якуб Колас. Адпомсцім …: зборнік вершаў (1942)
80 гадоў - Янка Купала. Беларускім партызанам: зборнік вершаў (1942)
80 гадоў - Пімен Панчанка. Тебе, Беларусь!: зборнік вершаў (апублікаваны ў Маскве ў перакладзе на расейскую мову, 1942)
80 гадоў - Пятро Глебка. Пад небам бацькаўшчыны; Нашай славы зара: зборнікі вершаў (1942)
75 гадоў - Якуб Колас. Рыбакова хата: паэма (1947)
75 гадоў - Андрэй Макаёнак. Ворагі. Узыход шчасця: драмы (1947)
75 гадоў - Пімен Панчанка. Гарачыя вятры: зборнік (1947)
75 гадоў - Максім Танк. Кніжка пра мядведзя (1947)
70 гадоў - Пятро Глебка. Пад сцягам перамог: паэма (1952)
70 гадоў - Іван Мележ. Мінскі напрамак: раман (1952)
65 гадоў - Ніл Гілевіч. Песня ў дарогу: зборнік вершаў (1957
65 гадоў - Пятро Глебка. У тыя дні: паэма (1957)
65 гадоў - Пятро Глебка. Святло з Усходу: вершаваная драма (1957, пастаўлена ў 1957)
65 гадоў - Якуб Колас. Детям: сборник (1957)
65 гадоў - Іван Мележ. У гарах дажджы: зборнік аповесцей і апавяданняў (1957)
65 гадоў - Іван Навуменка. Семнаццатай вясной: зборнік твораў (1957)
65 гадоў - Пімен Панчанка. Гарачы лівень: гумарыстычны зборнік (1957)
65 гадоў - Піліп Пестрак. Неспадзяванак: зборнік апавяданняў (1957)
65 гадоў - Максім Танк. След бліскавіцы (1957)
65 гадоў - Іван Шамякін. Крыніцы: раман (1957)
65 гадоў - Іван Шамякін. Непаўторная вясна: аповесць (1957)
60 гадоў - Васіль Быкаў. Здрада: аповесць (1962)
60 гадоў - Васіль Быкаў. Трэцяя ракета: аповесць (1962)
60 гадоў - Пятрусь Броўка. А дні ідуць… (1962)
60 гадоў - Цішка Гартны. Выбраныя апавяданні (1962)
60 гадоў - Міхась Лынькоў. За акіянам: нататкі, апавяданні, нарысы,(1962)
60 гадоў - Іван Мележ. Людзі на балоце: раман (1962)
60 гадоў - Іван Навуменка. Сасна пры дарозе: раман (1962)
60 гадоў - Пімен Панчанка. Тысяча небасхілаў: зборнік вершаў (1962)
60 гадоў - Піліп Пестрак. Падарожнае…: зборнік вершаў (1962)
60 гадоў - Іван Пташнікаў. Чакай у далѐкіх Грынях: раман (1962)
60 гадоў - Барыс Сачанка. Барвы ранняй восені: зборнік апавяданняў (1962)
60 гадоў - Максім Танк. Мой хлеб надзѐнны …: зборнік вершаў (1962)
60 гадоў - Іван Шамякін. Выгнанне блудніцы: драма (1962)
55 гадоў - Ніл Гілевіч. Перазовы: зборнік вершаў (1967)
55 гадоў - Іван Навуменка. Вецер ў сонах: раман (1967)
55 гадоў - Пімен Панчанка. Размова з наследнікамі: зборнік вершаў (1967)
55 гадоў - Іван Шамякін. Дзеці аднаго дома: п’еса (1967)
50 гадоў - Алесь Адамовіч. Хатынская Аповесць (1972)
50 гадоў – Янка Брыль. Вітраж: збор твораў (1972)
50 гадоў – Васіль Быкаў. Абеліск: аповесць (1972)
50 гадоў – Васіль Быкаў. Сотнікаў: аповесць (1972)
50 гадоў – Ніл Гілевіч. А дзе ж тая крынічанька: зборнік вершаў (1972)
50 гадоў - Уладзімір Караткевіч. Хрыстос прызямліўся ў Гародні (1972)
50 гадоў - Іван Навуменка. Падарожжа ў юнацтва. Выбранае: зборнік аповесцей і апавяданняў (1972)
50 гадоў - Пімен Панчанка. Снежань: зборнік вершаў (1972)
50 гадоў - Іван Пташнікаў. Мсціжы: раман (1972)
50 гадоў - Максім Танк. Ключ жураўліны: зборнік вершаў (1972)
50 гадоў - Іван Чыгрынаў. Плач перапѐлкі: раман (1972)
45 гадоў - Уладзімір Караткевіч. Зямля пад белымі крыламі (1977)
45 гадоў -Іван Навуменка. Замець жаўталісця: зборнік твораў (1977
45 гадоў - Пімен Панчанка. Вячэрні цягнік: зборнік вершаў (1977)
45 гадоў - Іван Чыгрынаў. Апраўданне крыві: раман (1977)
45 гадоў - Іван Шамякін. І змоўклі птушкі: п’еса (1977)
35 гадоў - Ніл Гілевіч. Добры чалавек: зборнік вершаў (1987)
35 гадоў - Ніл Гілевіч. Повязь: зборнік вершаў (1987)
35 гадоў - Іван Навуменка. Асеннiя мелодыi: раман (1987)
35 гадоў - Пімен Панчанка. Прылучэнне: зборнік (1987)
35 гадоў - Барыс Сачанка. Горкая радасць вяртання: зборнік (1987)

КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ 2022 года
110 лет– Ахматова А. «Вечер» (1912, дебютный сборник, опубликованный тиражом в 300 экземпляров в издательстве «Цех поэтов»)
170 лет – Бичер Стоу Г. «Хижина дяди Тома» (1852, дата написания романа)
175 лет– Бронте Ш. «Джейн Эйр» (1847, дата первой публикации романа)
65 лет– Бредбери Р. «Вино из одуванчиков» (1857, дата первой публикации)
35 лет – Булгаков М.А. «Собачье сердце» (1987, дата первой публикации романа в журнале «Знамя»)
150 лет– Вагнер Н.П. «Сказки кота Мурлыки» (1872, дата публикации книги сказок)
180 лет– Верн Ж. «Вокруг света за 80 дней» (1872, дата написания романа)
155 лет– Верн Ж. «Дети капитана Гранта» (1867-1868, дата первой публикации романа)
125 лет– Войнич Э. «Овод» (1897, дата первой публикации романа)
130 лет– Гарин-Михайловский Н.Г. «Детство Тёмы» (1892, дата публикации повести)
15 лет – Глуховский Д. «Сумерки» (2007, дата написания романа)
200 лет– Гофман Э. «Повелитель блох» (1822, дата первой публикации)
100 лет– Грин А. «Алые паруса» (1916-1922, дата написания повести)
155 лет– Де Костер Ш. «Легенда об Уленшпигеле» (1867, дата первой публикации романа)
120 лет– Дойл А.К. «Собака Баскервиллей» (1902, дата первой публикации романа)
110 лет– Дойл А.К. «Затерянный мир» (1912, дата издания оригинала романа)
60 лет– Железников В.К. «Чудак из 6-Б» (1962, дата первой публикации повести)
230 лет– Карамзин Н.М. «Бедная Лиза» (1792, дата написания и публикации повести)
100 лет– Кафка Ф. «Замок» (1922, дата написания романа)
60 лет– Кизи К. «Пролетая над гнездом кукушки» (1962, дата написания и публикации романа)
185 лет– Лермонтов М.Ю. «Бородино» (1837, дата написания первой публикации стихотворения)
185 лет– Лермонтов М.Ю. «Смерть поэта» (1837, дата написания стихотворения)
325 лет– Перро Ш. «Золушка, или Хрустальная туфелька», «Кот в сапогах», «Мальчик-с-пальчик» (1697, дата выхода сборника со сказками)
475 лет–«Повести о Петре и Февронии Муромских» (1547, дата написания повести)
200 лет– Пушкин А.С. «Песнь о вещем Олеге» (1822, дата написания баллады)
195 лет– Пушкин А.С. «Арап Петра Великого» (1827, дата написания баллады)
470 лет– Рабле Ф. «Гаргантюа и Пантагрюэль» (1552, дата выхода четвертой книги романа)
25 лет– РоулингДж. «Гарри Поттер и философский камень» (1997, дата публикации первой книги романа)
15 лет– Роулинг Дж. «Гарри Поттер и Дары смерти» (2007, дата выхода седьмой книго романа)
80 лет– Сент-Экзюпери А. де «Маленький принц» (1942, дата написания сказки)
85 лет– Толкин Дж. Р.Р. «Хоббит, или Туда и обратно» (1937, дата первой публикации сказки)
150 лет– Толстой Л.Н. «Азбука» (1872, дата написания и первой публикации пособия)
170 лет– Толстой Л.Н. «Детство» (1852, дат написания и первой публикации повести)
150 лет– Толстой Л.Н. «Кавказский пленник» (1872, дата написания и первой публикации в журнале «Заря»)
170 лет– Тургенев И.С. «Записки охотника» (1852, дата выхода отдельного издания рассказов)
170 лет– Тургенев И.С. «Муму» (1852, дата написания рассказа)
160 лет– Тургенев И.С. «Отцы и дети» (1862, дата первой публикации романа)
125 лет – Уэллс Г. «Человек-невидимка» (1897, дата первой публикации романа)
70 лет– Хэмингуэй Э. «Старик и море» (1952, дата первой публикации повести)
135 лет – Чехов А.П. «Каштанка» (1887, дата написания и первой публикации рассказа)
130 лет – Чехов А.П. «Палата № 6» (1892, дата написания и первой публикации повести)
90 лет – Шолохов М.А. «Поднятая целина» (1932, дата написания 1 книги романа)
Категория: ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ | Добавил: olga (15.10.2021)
Просмотров: 58

Добро пожаловать!

Главная | Регистрация | Вход | RSS

Приветствую Вас Гость  

Поиск

Актуально

Календарь

Ваше мнение

Довольны ли Вы обслуживанием в библиотеках района!
Всего ответов: 82

Одноклассники

Статистика


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0